U OŠ „Milan Hadžić“ u Vojki 28. aprila odražana je, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Stara Pazova, radionica na temu „Tolerancija i diskriminacija“. Radionicu je vodila Nadežda Hadrik iz KZM-a. Na radionici je učestvovalo 25 učenika od petog do osmog razreda. Cilj je bio da se učesnici upoznaju sa terminima diskriminacije i tolerancije na primerima iz svakodnevnog života.