Kancelarija za mlade je lokalni servis na usluzi mladim ljudima koji žele da prezentuju svoje kreativne ideje, potraže savet, pomoć i informacije koje su im potrebne. Kancelarija je zamišljena kao jedno telo koje će obuhvatiti i zastupati sve interese mladih, ona je spona između lokalne samouprave i mladih ljudi.

Cilj KZM-a je briga, razumevanje, podrška i demarginalizacija mladih u donošenju odluka u raznim oblastima – počev od informisanja, obrazovanja, kulture, zdravlja i bezbednosti – kako bi se stvorili zdravi uslovi koji će svim mladim ljudima omogućiti da se pravilno i kreativno razviju i time društvo učine boljim. Kancelarija je tu da reši probleme sa kojima se mladi susreću, kao i da stvori uslove za njihov kvalitetniji život i aktivno učešće u savremenim tokovima napretka društva.

Kancelarija za mlade sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave, omladinskim nevladinim organizacijama i srodnim institucijama na pokrajinskom, nacionalnom i internacionalnom nivou, kao i sa svima onima koji mogu i žele da poboljšaju kvalitet života mladih u našoj opštini. Ona pruža logističku, materijalnu i tehničku podršku inicijativama i prati realizaciju svih projekata koje mladi osmišljavaju. U tu svrhu, KZM će organizovati edukacije, treninge, kulturne i sportske manifestacije, humanitarne akcije, podsticaće volontersko stažiranje i sarađivaće sa nadležnim ustanovama i udruženjima sa namerom da pomogne mladim ljudima da lakše nađu posao.

Zajedno treba da otkrijemo specifične potrebe i da rešimo postojeće probleme svih mladih bez obzira na pol, rasu, nacionalnu, političku i druge pripadnosti.

 

NAŠI PROJEKTI KONTAKTIRAJ NAS

 

Preuzmi